Wróć

Informacja prasowa dotycząca Akcji "Jodła '98"

Straż Ochrony Przyrody, Straż Miejska m.st. Warszawy oraz Straż Leśna przeprowadzą w okresie przedświątecznym akcję pod kryptonimem "Jodła '98".

Akcja ta ma na celu:
1. kontrolę legalności pozyskania choinek sprzedawanych w Warszawie
2. przeciwdziałanie kradzieżom choinek w lasach i parkach Warszawy
3. kontrolę legalności handlu choinkami świątecznymi

Działania prowadzone będą w ścisłym uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie.

Podczas kontroli w dniach 14-23 grudnia 1998 sprawdzone zostaną wszystkie punkty sprzedaży choinek. Ponadto patrole będą patrolować obszary leśne Warszawy (m.in. rezerwaty przyrody Las Bielański i Las Jana III Sobieskiego) oraz interweniować w przypadkach kradzieży choinek oraz naruszeń innych przepisów obowiązujących w lasach.

Akcja ta jest w ciągu ostatnich kilku lat kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Straży Ochrony Przyrody i Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Straży Leśnej. Dzięki regularnym kilkuletnim kontrolom udało się znacznie ograniczyć proceder handlu roślinami podlegającymi ochronie gatunkowej. Podczas ubiegłorocznej akcji Jodła skontrolowano kilkaset punktów sprzedaży. Podjęto kilkadziesiąt interwencji, udzielono licznych pouczeń, nałożono mandaty karne, skierowano wnioski do kolegiów d/s wykroczeń oraz odebrano za pokwitowaniem nielegalnie zbywane rośliny. Ujawniono przypadki kradzieży choinek i cisów w parkach miejskich i innych terenach zielonych.

Prosimy mieszkańców Warszawy o zgłaszanie spraw dotyczących ochrony środowiska, a wymagających interwencji do Inspektoratu Wojewódzkiego Straży Ochrony Przyrody - tel.: 825 13 22 lub do Straży Miejskiej m.st. Warszawy - całodobowe Stanowisko Operacyjno-Dyżurne, bezpłatny tel. 986 lub 840 00 16.

Dodatkowe informacje dotyczące Akcji "Jodła '98" można uzyskać w Straży Miejskiej m.st. Warszawy pod nr tel.: 840 00 16 wew.122 - koordynator: Pan Andrzej Kaczorowski.