Wróć

Komunikat

Wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Straży Ochrony Przyrody
fragmenty

Warszawa, 04.12.1998

2. Kierownictwo SOP powiadamia wszystkich członków SOP, że dnia 24.10.1998 cała nasza organizacja została odznaczona decyzją Zarządu Głównego LOP "Medalem za Zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska". Wyrażając swoje głębokie zadowolenie - pragniemy serdecznie podziękować wszystkim członkom SOP w Kraju za ich bezprzykładny, społeczny wysiłek w ochronie przyrody ojczystej, który doprowadził do tak wysokiej oceny.

4. Kierownictwo SOP składa wszystkim członkom Straży z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 1999 najlepsze życzenia zdrowia i powodzenia w dziedzinie zawodowej i życiu osobistym.

Za Kierownictwo SOP:
Naczelny Inspektor
Straży Ochrony Przyrody
mgr Czesław Łaszek