Kurs dla kandydatów 2000/2001

Rozpoczęcie kursu: 23 października 2000 r. (poniedziałek), godz. 1700 w XIV LO im. St. Staszica - ul. Nowowiejska 37A w Warszawie.

Wykłady odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 1700 - 2000 (drugie zajęcia 6 listopada). Od 20 listopada odbywać się będą w Urzędzie Wojewódzkim na Pl. Bankowym 3/5.

Równolegle do wykładów prowadzone będą zajęcia terenowe (w soboty lub w niedziele) w Kampinoskim Parku Narodowym oraz w rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych województwa mazowieckiego.

Przewidziane są również wycieczki przyrodnicze do górskich parków narodowych i krajobrazowych.

Szkolenie zakończy się w kwietniu 2001 r. egzaminem. Po ukończeniu kursu i otrzymaniu uprawnień strażnicy działają społecznie w Grupach Rejonowych SOP na terenie obszarów chronionych województwa mazowieckiego (i nie tylko) oraz prowadzą interwencje w sprawach ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Najlepsi biorą udział w akcjach letnich organizowanych w: m.in. w Tatrzańskim, Pienińskim i Słowińskim Parku Narodowym.

Zapisy na dwóch pierwszych zajęciach.

Kurs jest bezpłatny. Uczestnicy powinni mieć ukończone 18 lat.

Dodatkowe informacje:
Inspektorat Wojewódzki Straży Ochrony Przyrody w Warszawie
ul. Reja 3/5 pok. 510, tel. 825 13 22
środy w godz. 1700 -1900

Kierownik kursu: adamo@fuw.edu.pl

Zapraszamy