Polskie parki narodowe

DefinicjaIstniejące
RozmieszczenieProjektowane

Ustawa z dnia 16 pażdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 114, poz. 492)

  Art. 14. 1. Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1'000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.
  2. Wszelkie działania na terenie parku narodowego przyporządkowane są ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami.
  3. Nadrzędnym celem parku narodowego jest poznanie, zachowanie całości systemów przyrodniczych danego terenu, wraz z warunkami ich funkcjonowania, oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody.
  6. Park narodowy jest udostępniony do zwiedzania. Za wstęp lub korzystanie z wartości przyrody parku narodowego, jego urządzeń, mogą być pobierane opłaty. Zasady udostępniania parku i stawki opłat ustala dyrektor parku narodowego.
  7. Utworzenie parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które określa nazwę parku, obszary wchodzące w jego skład i obszary tworzące otulinę parku oraz ograniczenia i zakazy przewidziane w art. 37 ust. 1.

Istniejące parki narodowe

lp.nazwarok powst.*pow. [ha]rezerwat biosferyObiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkościpark posiadający odpowiednik po drugiej stronie granicy Polski
obszar wodno-błotny
1.
Babiogórski PN1955, 1997
3'392
rezerwat biosfery
   
2.
Białowieski PN1948, 1996
10'502
rezerwat biosfery
Obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości
  
3.
Biebrzański PN1993
59'223
   
obszar wodno-błotny
4.
Bieszczadzki PN1973, 1999
29'200
rezerwat biosfery
 
park posiadający odpowiednik po drugiej stronie granicy Polski
 
5.
Drawieński PN1990, 1998
11'342
    
6.
Gorczański PN1981, 1997
7'019
    
7.
Kampinoski PN1959, 1997
38'544
rezerwat biosfery
   
8.
Karkonoski PN1959, 1996
5'579
rezerwat biosfery
 
park posiadający odpowiednik po drugiej stronie granicy Polski
 
9.
Magurski PN1995
19'962
    
10.
Narwiański PN1996
7'350
    
11.
Ojcowski PN1956, 1997
2'146
    
12.
Pieniński PN1955, 1996
2'346
  
park posiadający odpowiednik po drugiej stronie granicy Polski
 
13.
PN "Bory Tucholskie"1996, 1999
4'798
    
14.
PN Gór Stołowych1993, 1997
6'340
    
15.
Poleski PN1990, 1994
9'648
    
16.
Roztoczański PN1974, 1995
8'482
    
17.
Słowiński PN1967
18'069
rezerwat biosfery
  
obszar wodno-błotny
18.
Świętokrzyski PN1950, 1996
7'626
    
19.
Tatrzański PN1955, 1981
21'556
rezerwat biosfery
 
park posiadający odpowiednik po drugiej stronie granicy Polski
 
20.
Wielkopolski PN1957, 1996
7'620
    
21.
Wigierski PN1989, 1997
15'085
    
22.
Woliński PN1960, 1996
10'937
    

Rozmieszczenie parków narodowych

Parki narodowe w Polsce Babiogórski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Pieński Park Narodowy Park Narodowy Park Narodowy Gór Stołowych Poleski Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliński Park Narodowy

Projektowane parki narodowe