Informacje prawne

Aktualizacja:

Zbiór fragmentów aktów prawnych dla strażników ochrony przyrody obejmuje fragmenty ustaw i rozporządzeń. Znajdują się w nim: ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, o lasach, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o ochronie przyrody (pełny tekst), Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo łowieckie oraz ustawa o rybactwie śródlądowym.Kalendarium prawne


Archiwum