Powrót do serwisu GR SOP "Bielik"
| Historia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody | Tekst ustawy zgłoszony przez Rząd |
| Dyskusja w Komisji OŚZNiL - 2000-07-20 | II czytanie - wypowiedzi o SOP - 2000-09-14 | Dyskusja w Komisji OŚZNiL - 2000-09-19 !
| III czytanie - wypowiedzi o SOP - 2000-10-12 | Tekst uchwalony przez Sejm - 2000-10-12 | Uchwała przyjęta przez Senat - 2000-10-26 |
| Obrady sejmowej Komisji OŚZNiL w sprawie stanowiska Senatu - 2000-11-15 | Stanowisko sejmowej Komisji OŚZNiL o stanowisku Senatu - 2000-11-15 |
| Oświadczenie Posła Bogumiła Andrzeja Borowskiego - 2000-11-30 | Dyskusja nad stanowiskiem Senatu - 2000-12-06/07 |
| 7 grudnia 2000 Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy. Indywidualne wyniki głosowania | Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody |