Działalność

Informacje ogólne
- ogólne założenia programowe GR SOP "Bielik"

  1. Ochrona przyrody oraz działalność informacyjna w Kampinoskim Parku Narodowym - szeroko zakrojona współpraca z jego pracownikami - głównie ze Strażą Parku.
  2. Ochrona przyrody rezerwatów w otoczeniu KPN; przede wszystkim rezerwatu Las Bielański, jak również rezerwatów Jezioro Kiełpińskie, Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka oraz projektowanego rezerwatu Dęby Młocińskie, a także innych rezerwatów i lasów województwa mazowieckiego.
  3. Przeciwdziałanie nielegalnemu wprowadzaniu do obrotu handlowego roślin podlegających ochronie gatunkowej oraz innych nielegalnie pozyskanych roślin ze szczególnym uwzględnieniem drzew na choinki bożonarodzeniowe.
  4. Współdziałanie z innymi grupami Straży Ochrony Przyrody (szczególnie w ramach Inspektoratu Terenowego dla Kampinoskiego Parku Narodowego) w celu zwalczania zagrożeń występujących na naszych terenach działania.
  5. Współpraca z innymi parkami narodowymi oraz nadleśnictwami, przede wszystkim z Pienińskim i Tatrzańskim Parkiem Narodowym, na zasadach podobnych jak w punkcie 1, poprzez uczestniczenie w akcjach SOP organizowanych w tych parkach oraz nadleśnictwach.
  6. Współdziałanie z innymi służbami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w celu realizacji powyższych zadań.

Szkolenia

Pierwsza pomoc (36kB) (c) Stanisław J. Szewczak  Ćwiczenie reanimacji (34kB) (c) Edyta Sawicz  Szkolenie specjalistyczne w Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego (46kB) (c) Stanisław J. Szewczak
Przyjmowanie śmigłowca ratowniczego (23kB) (c) Stanisław J. Szewczak  Za sterami śmigłowca MI-2 (30kB) (c) Agata Zieleniec-Błażewicz

Patrole

Przed patrolem trzeba zapoznać się z terenem działania (38kB) (c) Stanisław J. Szewczak  Akcja Cis ze Strażą Miejską (35kB)  Akcja Konwalia (66kB) (c) Tomasz Zieliński
Oswajanie samotnie biegającego po Tatrach psa (26kB) (c) Stanisław J. Szewczak  Sprzątanie śmieci wraz ze Służbą Tatrzańskiego Parku Narodowego (33kB) (c) Lawinia Orłow  Legitymowanie "pseudoturysty" w Tatrzańskim Parku Narodowym (43kB) (c) Lawinia Orłow