WróæSprz±tanie ¶mieci wraz ze Służb± Tatrzańskiego Parku Narodowego (33kB) (c) Lawinia Orłow